Bun venit / Welcome

Raport special: WASDE, martie 2023

08.03.2023

Raportul de piață special de astăzi este dedicat WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), raport de piață al Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii.
Raportul special WASDE generat de AGRIColumn este doar interpretarea cifrelor raportate de USDA, respectând întocmai datele, fără a interveni asupra lor. Opiniile noastre se regăsesc în raportul săptămânal de piață.
Mai jos, puteți regăsi informații despre producția, consumul și stocurile la nivel mondial pentru următoarele culturi:

PRODUCȚIE

WASDE a generat o creștere a producției la nivel global cu 5,14 mil. tone, de la 783,8 mil. tone la 788,94 mil. tone. Rusia și Australia sunt principalele Origini care ridică nivelul producției la nivel global, Rusia fiind creditată cu 1 mil. tone în plus, până la 92 mil. tone, iar Australia este ridicată de USDA la 38 mil. tone, o creștere de 1,4 mil. tone. Brazilia primește și ea un bonus de recoltă de 0,4 mil. tone, de la 9,5 la 9,9 mil. tone.

CONSUM

WASDE a generat un raport care indică o creștere a consumului global cu 2,13 mil. tone, până la valoarea de 793,19 mil. tone. Creșterea consumului de grâu se reflectă în Rusia, unde avem 0,5 mil. tone creștere în consum, până la 45,5 mil. tone. UE crește consumul cu 0,75 mil. tone, până la valoarea de 109 mil. tone.

Comerțul la nivel global a fost crescut cu 1 mil. tone, până la nivelul de 213,93 mil. tone. Astfel, exportul este vizualizat în creștere în Uniunea Europeană cu 0,5 mil. tone, până la 37 mil. tone, în Ucraina cu 0,5 mil. tone, până la 13,5 mil. tone, în Rusia cu 0,5 mil. tone, până la nivelul de 43,5 mil. tone și în Australia cu 1mil. tone, până la 29,5 mil. tone. O reducere a exportului se observă în Canada, cu 1 mil. tone, până la valoarea de 25 mil, tone.

La capitolul importuri, China ridică nivelul de import cu 0,5 mil. tone, până la 10 mil. tone. Uniunea Europeană crește valoarea importului cu 1 mil. tone, până la nivelul de 9 mil. tone. Alte creșteri marginale ale importului provin din Filipine și Coreea de Sud, fiecare cu câte 0,2 mil. tone în plus.

Importul scade în Bangladesh cu 0,7 mil. tone, până la valoarea de 5,3 mil. tone.

STOCURI

WASDE generează un nivel de stocuri în scădere cu 2,14 mil. tone, până la 267,2 mil. tone. Scăderea este generată în principal de către China, care a scos la licitație stocuri importnate de grâu pentru uzul uman și furajer.

WASDE MARTIE 2023
PRODUCȚIE – CONSUM – STOCURI
+5,14 | +2,03 | -2,14
PRODUCȚIE

WASDE generează o proiecție în scădere a producției globale de porumb de 3,84 mil. tone, până la nivelul de 1.147,52 mil. tone. Argentina este prima pe listă, în mod firesc, cu o reducere dramatică de 7 mil. tone, până la nivelul de 40 mil. tone. Creșteri marginale în alte zone nu reușesc să acopere deficitul creat de Argentina. Ucraina, Brazilia sunt menținute pe același palier ca luna trecută, 27 mil tone, respectiv 125 mil. tone.

CONSUM

WASDE ne indică un consum în scădere cu 5,62 mil. tone, de la un nivel de 1.162,37 mil. tone, până la nivelul de 1.156,75 mil. tone. Scăderea este acontată în mod firesc Argentinei, care își reduce exportul cu 7 mil. tone implicit, până la valoarea de 28 mil. tone. Ucraina, în schimb, este ridicată ca nivel de export cu 1 mil. tone, până la valoarea de 23,5 mil. tone. China rămâne neschimbată în consum, astfel că scăderea în producție din Argentina este compensată prin reducerea consumului generat de Argentina prin export. SUA dezamăgește prin performanța slabă în materie de export și acest lucru impactează în mod direct piața.

STOCURI

WASDE generează un nivel de stocuri mai ridicat cu 1,18 mil. tone, până la nivelul de 296,46 mil. tone. Acest lucru este generat de stocurile mai ridicate din SUA, cu circa 1,9 mil. tone, compensate de alte origini. Dar performanța slabă a SUA își pune amprenta pe piață, luând în calcul și intenția de însămânțare pe o suprafață mai ridicată în SUA pentru sezonul 2023-2024.

WASDE MARTIE 2023
PRODUCȚIE – CONSUM – STOCURI
-3,84 | -5,62 | +1,18
PRODUCȚIE

WASDE generează o scădere a producției a nivel global cu 7,86 mil tone până la nivelul de 375,15 mil. tone. Firește, totul cade în sarcina Argentinei, cum altfel? Aceasta din urmă este scăzută cu 8 mil. tone, până la nivelul de 33 mil. tone. Este o scădere extrem de mare privind prin prisma prognozei inițiale de 48 mil. tone. Altfel, la nivel global, nu există modificări majore.

CONSUM

WASDE indică o prognoză de consum în scădere cu 5,28 mil. tone, generată de scăderea producției în Argentina. Aparențele conduc către viitoare importuri în dreptul Argentinei, din țările învecinate, pentru procesare și consum (cu circa 1 mil. tone, până la nivelul de 7,25 mil. tone). Consumul intern al Argentinei scade cu circa 4,5 mil. tone, consecință directă a producției reduse și astfel conturează cifra negativă de 5,3 mil. tone scădere a consumului global. China, la rândul său, scade procesarea internă și implicit consumul cu 2 mil. tone, până la nivelul de 92 mil. tone.

STOCURI

WASDE indică un nivel de stocuri în scădere cu 2 mil. tone, consecință directă a scăderii producției globale compensată cu consumul, rezultatul fiind previzibil. Avem un stoc de 100 mil. tone, care scade prin următorii exponenți: SUA cu 0,4 mil. tone, Argentina cu 2,6 mil. tone, Brazilia cu 0,68 mil. tone. Compensarea vine din China, care crește nivelul stocurilor cu 1,95 mil. tone.

WASDE MARTIE 2023
PRODUCȚIE – CONSUM – STOCURI
-7,86 | -5,28 | -2,02

© Drepturile de autor asupra întregului conținut, inclusiv imaginile și bazele de date, aparțin Casei de Trading a Fermierilor. Reproducerea, traducerea și utilizarea informațiilor publicate este permisă pentru uz strict personal; utilizarea în alte scopuri sau în scopuri comerciale este strict interzisă.